Siéte pístas pára sabér si úna religión o úna divinidád es verdadéra

Siéte pístas, indícios, señáles o sígnos pára sabér si un ser es reálmente un diós o úna religión es en verdád divína. -Ensáyo- Éste ensáyo no tráta de probár que su creéncia religiósa, úna de las tántas que exísten en la actualidád séa fálsa, no, lo que inténta es demostrár que lo que ustéd con … More Siéte pístas pára sabér si úna religión o úna divinidád es verdadéra