Ensáyos bréves

Éstos «Ensáyos Bréves», son pequéños trabájos que no preténden demostrár o probár ningún arguménto, péro sí planteárlo o hacér úna reflexión. La presentación o desarróllo de úno de éstos ensáyos a véces puéde ser símplemente úna invitación a úna meditación. O, tal vez presentár mi opinión sóbre un téma que me interésa o algún asúnto … More Ensáyos bréves